Giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Cập nhật ngày: 11/10/2018 - 16:58

BTNO - Hôm 10.10, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, các ban chuyên môn MTTQ tỉnh cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UB.MTTQVN các huyện, thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã. Theo đó, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành đại hội trong quý IV.2018 (chiếm 14,7% số xã, phường thị trấn), còn lại sẽ tổ chức sau khi rút kinh nghiệm từ những đại hội điểm của địa phương.

Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đại hội; tập huấn, hướng dẫn đại hội. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp để xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn theo tinh thần Đại hội.

Đến nay, ở cấp xã, nhân sự tham gia UB.MTTQ Việt Nam được xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu, chú trọng thành phần cá nhân tiêu biểu tham gia thực sự có chất lượng. Ban Thường trực có từ 3-5 người, trong đó Chủ tịch hầu hết là Ủy viên Ban Thường vụ đảm nhiệm, cấp ủy đều cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tham gia UB.MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Ở cấp tỉnh và huyện, việc thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB.MTTQ cũng được cấp ủy triển khai ở những nơi có điều kiện. Việc thí điểm mô hình cơ quan giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp ủy các địa phương thực hiện rất thận trọng (trừ tỉnh Quảng Ninh được Ban Bí thư cho phép thực hiện đồng loạt).

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố cũng đã báo cáo kết quả hoạt động về công tác Mặt trận của đơn vị; tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội cấp xã, huyện, tỉnh hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, của Mặt trận các cấp, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nội dung Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá kết quả đạt được, nêu được những mô hình hay, nhân tố tích cực, đúc kết được những kinh nghiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như thẳng thắn chỉ ra hạn chế, bất cập, đề ra giải pháp thật cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chương trình hành động phải bám sát các Nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp cần triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam.

MTTQ