Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Giao dịch dân sự là gì ?

Cập nhật ngày: 29/10/2015 - 10:29

 Hỏi: Tôi có người em đang yêu cầu Toà án giải quyết một vụ kiện. Em tôi có nhờ tôi giải thích thế nào là giao dịch dân sự. Tôi không am hiểu nhiều về từ ngữ pháp luật nên không thể trả lời cho em được. Vì vậy, tôi xin yêu cầu quý báo tư vấn giúp tôi tìm hiểu các từ ngữ trên.

Một bạn đọc

Đáp: Điều 121 Bộ luật Dân sự quy định như sau: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Ví dụ: Hợp đồng vay mượn tài sản, bên cho vay có quyền yêu cầu bên được vay thực hiện đúng mục đích (nếu có giao kết ), thực hiện đúng nghĩa vụ trả vốn, lãi và có nghĩa vụ giao tài sản đúng theo giao kết; bên được vay có quyền yêu cầu nhận đúng, đủ tài sản được vay và có nghĩa vụ trả nợ, lãi cho bên cho vay theo quy định. Về hành vi pháp lý đơn phương, là loại hình giao dịch dân sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự (người chết để lại di chúc cho người được thừa kế tài sản).

 Luật sư Nguyễn Văn Chất