Gò Dầu với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật ngày: 16/06/2017 - 01:30

BTN - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tuy mới triển khai chưa lâu nhưng nhìn chung, các huyện, thành phố đã triển khai quyết liệt. Trong đó, Gò Dầu là một trong những địa phương có những cách làm mang lại hiệu quả đáng phấn khởi.

6 tháng đầu năm, Gò Dầu đã vận động người dân đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, hiến tặng 1.048m2 đất, đóng góp 10.815 ngày công, với tổng trị giá  trên 1 tỷ đồng để làm các công trình hạ tầng nông thôn như đường, điện, kênh mương; hỗ trợ 13 hộ nghèo làm nhà, tổng trị giá 544.000.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết 2.924 hộ, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; có 92 hộ hộ nghèo được các đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ... 

Các mô hình liên kết sản xuất từng bước hình thành và có hiệu quả như: tổ tráng bánh tráng ở ấp Phước Đức A, tổ nhân giống lúa, khu phố xanh - sạch- đẹp, tuyến phố văn minh, tổ liên kết trồng rau sạch, an toàn ở các xã, thị trấn trong huyện.

Các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã thành lập 9 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động không bạo lực gia đình, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; vận động được gần 92.000 người tham gia BHYT- đạt tỷ lệ 64,86%; xây dựng nhiều mô hình như “Hộ gia đình tín đồ Cao Đài gương mẫu thực hiện bảo vệ môi trường”, khu dân cư “Thực hiện con hẻm hàng rào cây xanh”, “Hộ gia đình tự quản không có rác thải trước cửa nhà”, “Hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm không gây ô nhiễm môi trường”, “Lò xử lý các vật liệu thuốc trừ sâu”...

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm, trước mắt chọn chợ Gò Dầu làm điểm thực hiện; phối hợp vận động 389 hộ gia đình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn; vận động 221/221 cơ sở ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm an toàn- đạt 100%...

Để đạt được những kết quả trên, phải nói đến tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện qua những cách làm cụ thể, hiệu quả, sáng tạo và quyết tâm. Trong thời gian tới, huyện Gò Dầu phấn đấu đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” .

TRẦN PHƯỚC HIỆP