Mặt trận TP.Tây Ninh:

Góp phần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo 

Cập nhật ngày: 20/04/2019 - 06:52

BTNO - Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) thành phố Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh (bên phải) tặng bức trướng cho Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm cao, các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội MTTQVN Thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp không ngừng được củng cố và phát triển, các tổ chức thành viên đã tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt 80%, với hơn 55.400 đoàn viên, hội viên.

Công tác tuyên truyền, vận động từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Điển hình, trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp của Thành phố đã vận động nhân dân hiến hơn 503.000 m2 đất làm đường; vận động Quỹ vì người nghèo hơn 6,4 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; hơn 8,6 tỷ đồng thực hiện chính sách an ninh xã hội, xây tặng 245 căn nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, tặng hơn 3.500 phần quà cho đồng bào dân tộc, tôn giáo tiêu biểu... qua đó góp phần phát huy tương thần tương ái, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú, nhiều mô hình được triển khai hiệu quả như: mô hình “Tuyến phố văn minh - mỹ quan đô thị” ở phường 3, mô hình “Đồng bào Chăm giữ gìn an ninh trật tự” ở phường 1, mô hình “Giữ gìn lòng rạch Tây Ninh xanh - sạch - đẹp” của Thành đoàn...

Ủy viên UB.MTTQVN Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, từng bước khắc phục tình trạng đoàn viên, hội viên ảo, đưa hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể gắn với quyền lợi của người dân. Kết quả 5 năm liền, UB.MTTQVN thành phố Tây Ninh đạt loại mạnh trong phong trào thi đua công tác Mặt trận các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng đến phương châm “mưa dầm thấm lâu” để người dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; từng bước xây dựng hình mẫu người dân thành phố cởi mở, trọng thị, chân thành, trách nhiệm, thân thiện với mọi người, chuẩn bị cho định hướng chiến lược phát triển du lịch của tỉnh và địa phương.

Mặt trận các cấp phải phát huy tinh thần sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường công tác giám sát, mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, trong đó lựa chọn cán bộ Mặt trận phải có tầm, có tâm, bản lĩnh và gần gũi, gắn bó với nhân dân, thật sự vì dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị uỷ viên UB.MTTQVN Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 19 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Ông Lê Thế Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch UB.MTTQVN Thành phố nhiệm kỳ mới.

Dịp này, UBND Thành phố khen thưởng 27 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Huy Hoàng