Góp ý dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

Cập nhật ngày: 13/10/2017 - 08:54

BTNO - Hôm 12.10, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị góp ý Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, ông Huỳnh Thanh Phương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có 5 Chương, 39 Điều quy định về việc phân loại, phạm vi, danh mục bí mật nhà nước; xác định độ mật, sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, phổ biến, vận chuyển, giao nhận bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao, quy định về thời hạn bảo vệ; giải mật, tăng độ mật, giảm độ mật, tiêu hủy bí mật nhà nước...

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các dự án Luật. Cụ thể, đại biểu cho rằng, hiện nay trong lĩnh vực an ninh mạng, khả năng phòng chống tấn công mạng còn yếu; cổng thông tin, trang thông tin thiếu thống nhất cơ sở hạ tầng mạng, chủ yếu phụ thuộc nước ngoài; nghiệp vụ quản lý cổng thông tin còn hạn chế, không đảm bảo an ninh thông tin mật.

Đối với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Dự thảo Luật An ninh mạng có 8 Chương, 55 Điều quy định về các lĩnh vực bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; xử lý hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 4 quy định về nguyên tác bảo vệ bí mật nhà nước nhưng cần phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị; cần bổ sung thêm tổ chức chính trị trong việc bảo mật; cần phải xác định độ mật thông tin, tránh tình trạng văn bản nào cũng đóng dấu mật.

Điều 21 quy định về giải mật có những câu từ chưa ổn cần phải sửa, đồng thời cần có danh mục đưa ra khỏi danh mục bí mật nhà nước; nghiên cứu chế độ mật, tuyệt mật và quyền hạn của đơn vị giải mật.

Đại biểu đề nghị cân nhắc không quy định lại nội dung về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Điều 32 dự thảo Luật; ban soạn thảo nghiên cứu quy định mức độ phân loại bảo mật nhà nước chi tiết, cụ thể hơn. 

Đề nghị bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là “Mang bí mật nhà nước ra khỏi nơi bảo quản, lưu giữ không vì lý do công vụ”, nhằm hạn chế việc đưa bí mật nhà nước ra khỏi khu vực an toàn, phòng ngừa làm lộ, mất bí mật nhà nước. Bổ sung cơ cấu tổ chức bộ phận chuyên trách bảo mật ở các cơ quan...

Đối với Luật An ninh mạng, Luật cần xác định không gian mạng một cách cụ thể. Hành vi nghiêm cấm trên mạng cũng cần phải đi đôi với chế tài xử lý vi phạm an ninh mạng.

Đại biểu cũng góp ý, các thuật ngữ sử dụng trong Luật An ninh mạng  phải có sự thống nhất; cần bổ sung bộ phận tác chiến không gian mạng để đảm bảo tình hình an ninh mạng trong thực tế.

Hoa Lư