HĐND Thành phố giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017 

Cập nhật ngày: 16/06/2017 - 19:49

BTNO - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh vừa tổ chức cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo HĐND, UBND, UB.MTTQVN Thành phố, hai ban HĐND Thành phố, tổ trưởng 8 tổ đại biểu HĐND Thành phố, thường trực HĐND phường, xã. Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Ông Thành Từ Dũ- Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng qua, HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND Thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ nét trong việc tổ chức kỳ họp, trong đó HĐND Thành phố tổ chức thành công hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp và kỳ họp bất thường.

HĐND Thành phố phối hợp các cơ quan tổ chức giám sát thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn xã Bình Minh; giám sát công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn phường II.

Song song đó, hai Ban HĐND Thành phố tổ chức giám sát, khảo sát hoạt động của HĐND các phường, xã; giám sát việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phúc tra thực hiện chương trình mục tiêu 4 giảm; giám sát công tác tuyển sinh, xã hội hóa; giám sát kết quả điều tra khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo;…

Công tác tiếp công dân luôn được quan tâm và thực hiện tốt, đã tiếp nhận 6 đơn khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý và sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đã chuyển các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

HĐND thành phố phối hợp với UB.MTTQVN Thành phố, HĐND xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri, với hơn 820 lượt cử tri tham dự, 53 lượt cử tri phát biểu, kiến nghị 141 nội dung về kinh tế, xã hội, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông, xử lý ngập úng cục bộ,… và đã được các đại biểu tiếp thu giải trình, chuyển đến các cơ quan theo thẩm quyền giải quyết.  

Kết luận cuộc họp, ông Thành Từ Dũ- Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh một số việc cần thực hiện trong thời gian tới: phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu nghị quyết của năm; các ban HĐND Thành phố và thường trực HĐND phường xã tập trung giám sát theo kế hoạch; tổ chức tốt kỳ họp giữa năm; làm tốt việc tiếp công dân và việc tiếp xúc cử tri.

Phương Ngân