HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

Cập nhật ngày: 16/05/2019 - 13:26

BTNO - Ngày 15.5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thực hiện việc giám sát tại Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Hiếu- Giám đốc Sở TN&MT báo cáo về công tác quản lý nhà nước của ngành TNMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, như hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; kết quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham gia giám sát đặt ra khá nhiều vấn đề xung quanh hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm cả bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản mà các đoàn khảo sát ghi nhận thực tế. Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành chức năng đối với hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó có trách nhiệm của ngành TN&MT.

Bà Nguyễn Thị Hiếu- Giám đốc Sở TN&MT đã giải trình những vấn đề mà các đại biểu đã đặt ra tại buổi giám sát, cũng như ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi giám sát để có những điều chỉnh kịp thời trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm- Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của Sở TN&MT, cũng như những giải đáp của Sở đối với các vấn đề đặt ra tại buổi giám sát.

Bà Nguyễn Thị Hiếu- Giám đốc Sở TN&MT báo cáo với đoàn giám sát.

Theo kết quả khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như Sở TN&MT chưa tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành quy định về khoanh vùng khai thác khoáng sản không đấu giá, cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác tuyên truyền quy định về quản lý khai thác khoáng sản của sở đối với các địa phương, các đơn vị chưa sát, chưa đúng đối tượng.

Công tác thanh tra kiểm tra mặc dù đã giải quyết được một số vấn đề bức xúc đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng vi phạm. Công tác phối hợp liên ngành chưa thật sự chưa chặt chẽ.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở TN&MT với vai trò công tác tham mưu, trách nhiệm quản lý về mặt nghiệp vụ tiếp tục triển khai các giải pháp để quản lý kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Sở TN&MT tiếp tục hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, phân định rõ trách nhiệm của cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động này.

Thiên Tâm