HĐND tỉnh: Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Châu Thành 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 08:08

BTNO - Ngày 11.10, bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác đến giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của huyện Châu Thành, trong 9 tháng đầu năm 2018, UBND huyện nhận 1 đơn khiếu nại, giảm 2 đơn so với cùng kỳ năm trước.

UBND huyện đã kịp thời giải quyết 14/28 đơn kiến nghị, phản ánh có liên quan, gồm 11 kiến nghị liên quan đến đất đai, 2 kiến nghị về chính sách và 1 kiến nghị đối với cán bộ công chức; 14 đơn còn lại đang được xác minh. Riêng các cơ quan tư pháp đã nhận và giải quyết 17/17 đơn (10 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo).

Nhìn chung, trong thời gian qua, Châu Thành thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp dân đột xuất theo quy định, kịp thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị, phả ánh của công dân. Công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật luôn gắn công tác tiếp dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt hiệu quả cao.

UBND huyện chỉ đạo xác minh, giải quyết đơn tố cáo nghiêm minh. Từ đó, trên địa bàn huyện Châu Thành hạn chế đáng kể đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh và không có đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp ghi nhận những mặt đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Châu Thành. Đối với những vụ việc còn tồn đọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện cần có cách giải quyết và đề nghị HĐND huyện quan tâm, theo dõi những vấn đề này.

Đại Dương