Hiện đại hóa trong công tác CCHC còn hạn chế 

Cập nhật ngày: 07/11/2018 - 19:18

BTNO - Hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 chỉ đạt gần 5% số thủ tục hành chính được công bố.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 tại 16/19 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 9 UBND cấp huyện, thành phố và 18/95 UBND cấp xã, việc thực hiện hiện đại hóa trong công tác CCHC còn nhiều hạn chế.

Tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân tại Trung tâm hành chính công Tây Ninh.

Cụ thể, số lượng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 hiện mới chỉ đạt 50 TTHC trên tổng số 1.010 TTHC được công bố, tức là mới chỉ đạt gần 5%. Việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích hạn chế; cập nhật các quy trình trên hệ thống một cửa điện tử còn chậm, hệ thống một cửa điện tử thường xuyên báo lỗi do phần mềm hoặc đường truyền.

Việc cung cấp thiết bị chữ ký số cho các đơn vị chậm so với yêu cầu; kết nối dữ liệu giữa hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên ngành do bộ, ngành trung ương triển khai chưa thực hiện được. Do đó, cán bộ công chức phải thao tác cùng một công việc trên nhiều phần mềm khác nhau, gây lãng phí thời gian, nhân lực.

Bên cạnh đó, email công vụ tayninh.gov.vn chưa phát huy hiệu quả như mong đợi do dung lượng nhỏ, thường bị chặn tường lửa đối với các mail khác, gây bất tiện trong sử dụng.

Từ thực tế trên, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan nhiều nội dung nhằm thực hiện hiện đại hóa công tác CCHC. Trong đó, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng chữ ký số, thực hiện gửi liên thông văn bản trên hệ thống eOffice, hạn chế gửi văn bản giấy...

Phương Thuý