Kinh tế   Chuyện quản lý

Hỗ trợ cán bộ trình độ đại học, cao đẳng làm việc tại HTX 

Cập nhật ngày: 14/04/2019 - 10:50

BTNO - Hiện toàn tỉnh có 67 HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012, trong đó có 6/67 HTX ứng dụng công nghệ cao, 36/67 HTX có hoạt động liên kết với các doanh nghiệp. Tổng số thành viên của các HTX là 3.800 người, số lao động thường xuyên khoảng 1.300 người.

Doanh thu bình quân hàng năm của mỗi HTX là 850 triệu đồng; lãi bình quân mỗi năm của một HTX là 250 triệu đồng; thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX là 54 triệu đồng/lao động/năm, khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Nông dân chăm sóc hành lá tại HTX rau an toàn xã Trường Tây, huyện Hòa Thành.

Theo UBND tỉnh, hiện nay tổng số cán bộ quản lý HTX là 333 người, trong đó trình độ đại học, cao đẳng là 28 người, chiếm 8,4%; trình độ trung cấp 16 người, chiếm 4,8%; trình độ phổ thông 289 người, chiếm 86,8%. Nhìn chung các HTX còn nhiều khó khăn, hạn chế về chất lượng hoạt động cũng như mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế...

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến HTX hoạt động kém hiệu quả là do trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các HTX nông nghiệp nhìn chung còn rất hạn chế...

Do đó, việc tổ chức quản lý và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các HTX gặp rất nhiều khó khăn, đa số cán bộ HTX đã cao tuổi, làm việc theo kinh nghiệm bản thân, thiếu nhạy bén trong hoạt động; thiếu cán bộ khoa học kỹ thuật để tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên và nông dân.

Thu hoạch lúa bằng cơ giới hoá tại xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

Thực tế, thời gian qua, các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đều là những HTX có cán bộ quản lý- nhất là cán bộ chuyên môn giỏi. Vì vậy, một trong những giải pháp để nâng cao trình độ cán bộ HTX nông nghiệp là hỗ trợ đưa cán bộ chuyên môn về làm việc ở HTX nông nghiệp, góp phần củng cố phát triển HTX; giúp đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ, trí thức nông nghiệp cho thanh niên, để HTX sản xuất ngày càng hiệu quả.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 11 diễn ra hôm 12.4 vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết phê duyệt kinh phí kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp giai đoạn 2019-2020, nhằm thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu của HTX về làm việc và cống hiến, nâng cao thu nhập cho HTX nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ dành cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng, đại học để quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của HTX.

Thu hoạch rau củ quả tại HTX rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành.

Điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 340/ 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 -2020.

Số lao động áp dụng triển khai cho mô hình thí điểm là 11 người, trong đó có 6 cán bộ nghiệp vụ tài chính, kế toán, quản trị, luật; 5 cán bộ chuyên môn kỹ thuật nông nghiệp tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên.

Thời gian hỗ trợ 21 tháng, từ ngày 1.4.2019 đến tháng 12.2020. Có 8 HTX thực hiện mô hình thí điểm, trong đó 2 HTX thuộc vùng II và 6 HTX thuộc vùng III, với tổng kinh phí giai đoạn 2019- 2020 là gần 800 triệu đồng.

Nhi Trần