Hòa Thành: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 13/08/2019 - 08:45

BTNO - Ngày 12.8, huyện Hòa Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến nay, Hoà Thành đã xây dựng 5/7 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Dự kiến đến cuối năm 2019 có 7/7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay Hoà Thành đạt kết quả tương đối toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Từ đó tác động đến nhận thức của đại đa số nhân dân về lợi ích của chương trình đối với đời sống xã hội.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, khâu làm đất 2-3 vụ, 100% diện tích đã được cơ giới hóa, thu hoạch lúa bằng cơ giới chiếm trên 95% diện tích. Các địa phương, đơn vị và các hộ nông dân đã chủ động, tích cực thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất được chú trọng đẩy mạnh.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ dần được thay thế, các xã hình thành khu vực chuyển đổi, chăn nuôi tập trung. Các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung phát triển mạnh, đến nay trên địa bàn huyện có 7 trang trại, 85 gia trại chăn nuôi. Vật nuôi chính hiện nay gồm trâu (77 con), bò (2.218 con), heo (5.400 con), gia cầm (220.000 con).

Về hệ hống thủy lợi trong vùng tưới Hồ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu ở 3 xã Long Thành Bắc, Trường Hòa và Trường Đông. Tổng số tuyến kênh có diện tích thiết kế dưới 50 ha là 114 tuyến, với chiều dài 42,216 km,  bảo đảm tưới tiêu bình quân hàng năm cho 5.545 ha, tăng diện tích nước tưới từ 13-15% so với thời kỳ 2010. Giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện kiên cố hóa 7 tuyến kênh dài 2,572 km, vốn đầu tư 4.957 triệu đồng (vốn ngân sách), nâng tổng số tuyến kênh được kiên cố hóa là 34 tuyến, dài 13,852 km đạt 32,8%.

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NMT.

Tuy nhiên, thời gian qua nhu cầu vốn cho xây dựng NTM rất lớn, nhưng kinh phí đầu tư từ ngân sách và sự đóng góp của nhân dân có hạn. Tư tưởng sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc trong nông thôn còn nặng nề; ruộng đất ít, lao động nhiều nên việc tích tụ ruộng đất còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp lợi nhuận thấp, rủi ro cao nên khó thu hút doanh nghiệp về đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Hơn nữa, công tác triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án cơ cấu lại nông nghiệp thực hiện còn chậm so với yêu cầu. Liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học chậm phát triển, thiếu bền vững. Việc huy động nguồn lực từ các nguồn ngoài ngân sách còn hạn chế, nhất là từ doanh nghiệp, tín dụng và nội lực đóng góp từ người dân.

Theo ông Lê Hồng Vân- Quyền Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra đến năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp các ngành trong huyện cần có quyết tâm cao hơn, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân thực hiện một số giải pháp như: đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành cho biết sẽ chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã (xã kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nâng cao, xã đã đạt chuẩn), trong đó xây dựng kế hoạch lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao, mô hình NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND biểu dương những kết quả đạt được và sự phấn đấu vượt bậc của huyện Hòa Thành. Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh, xây dựng xã đạt chuẩn NTM không chỉ dừng lại ở việc giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, mà cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020 và tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sản xuất mây tre lá trên địa bàn xã Long Thành Nam- Ảnh minh hoạ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị UBND huyện Hòa Thành tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng NTM ở 2 xã còn lại (Trường Hòa và Hiệp Tân) đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Đối với các xã đã đạt chuẩn, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm; phải lựa chọn nội dung có tiềm năng, thế mạnh của từng xã về hạ tầng, phát triển sản xuất, môi trường, an ninh trật tự... để định hướng xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

UBND huyện tiếp tục hoàn chỉnh các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định từng tiêu chí, thường xuyên theo dõi giám sát chất lượng các công trình; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm quy định tiêu chí thu nhập hàng năm, mạnh dạn xây dựng những mô hình mới, tạo hướng đột phá trong phát triển nông nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; phát huy vai trò các tổ chức chính trị  - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 3 tập thể và 25 cá nhân có thành tích vận động, đóng góp kinh phí thực hiện phong trào thi đua “Hòa Thành chung sức xây dựng NTM”; khen thưởng 29 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng NTM, giai đoạn 2010 -2020.

Nhi Trần