Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 

Cập nhật ngày: 12/02/2019 - 08:54

BTNO - Vừa qua, Công ty cổ phần cao su Tân Biên (Công ty) tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Lãnh đạo Công ty cổ phần cao su Tân Biên nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018 do Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tặng.

Theo báo cáo, năm 2018, tổng diện tích vườn cây khai thác của công ty là 3.991,91 ha; tổng sản lượng cao su 7.413 tấn cao su quy khô, đạt 100,11% so với kế hoạch năm 2018 (kế hoạch 7.212 tấn). Sản lượng mủ thu mua trong năm 2018 là 1.232/1.000 tấn, đạt 123,5% kế hoạch. Tổng sản lượng chế biến trong năm 2018 là 8.466/8.212 tấn cao su quy khô, đạt 103,09% so với kế hoạch.

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ của Công ty trong năm 2018 đạt 13.059 tấn. Trong đó cao su khai thác và thu mua là 8.560 tấn, hàng hóa cao su 4.499 tấn; xuất khẩu được 3.515 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 5.182.230 USD. Doanh thu đạt 440 tỷ đồng, với giá bán bình quân là 33,7 triệu đồng/ tấn. Lợi nhuận trước thuế 268,18 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch. Nộp ngân sách 73,2 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch…

Trong năm 2019, Công ty sẽ rà soát lại cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị cho phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục nâng cao năng suất lao động, tiết giảm giá thành sản xuất, bảo đảm lợi nhuận và chia cổ tức cho người lao động, công bố thông tin định kỳ đúng quy định.

Với những kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty đạt được trong năm 2018, Công ty cổ phần cao su Tân Biên vinh dự được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018.

Thế Nhân