Hội nghị trực tuyến về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền 

Cập nhật ngày: 19/05/2017 - 02:35

BTNO - Sáng 16.5, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khoá XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng và chính quyền.

Lãnh đạo Mặt trận và Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị sơ kết tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự hội nghị có Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thường trực các Huyện- Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện- thành phố.

Qua 3 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tham mưu cho Ðảng, phối hợp chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân như: giám sát thực hiện chính sách người có công với cách mạng, phát hiện có trên 1.800 người hưởng sai chế độ, hơn 6 vạn người từ trước đến nay chưa được đăng ký làm hồ sơ xét duyệt để được hưởng chính sách ưu đãi người có công, đã được hướng dẫn đến các cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký, kê khai; giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tái định cư, thu chi trong xây dựng nông thôn mới…

Về công tác phản biện, đã góp phần bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương đường lối, đề án chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Ðối với tỉnh Tây Ninh, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; quy trình thực hiện chặt chẽ, bảo đảm hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo tập trung của cấp uỷ Ðảng, sự hiệp thương phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; có sự lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện xã hội, nội dung, đối tượng góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các địa phương và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Mặt trận Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương phải thống nhất 3 bên- Ban Dân vận Tỉnh uỷ, MTTQ và UBND tỉnh trong công tác giám sát ở địa phương mình; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nhất là các hội đồng tư vấn, các nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực… trong việc giám sát các hoạt động của chính quyền, phản biện các chủ trương, chính sách ở địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý, các địa phương cần chủ động đeo bám, theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị đối với UBND, các sở, ngành; tiếp tục đẩy mạnh giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Về phía Trung ương, sẽ tham mưu cho Quốc hội ban hành nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam để hướng dẫn cụ thể cho MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tham gia giám sát, phản biện, xây dựng Ðảng, chính quyền hiệu quả.

H.TIÊN