Họp mặt chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu dân tộc 

Cập nhật ngày: 13/02/2018 - 13:33

BTNO - Ngày 12.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt các chức sắc dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, lãnh đạo HĐND, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan và gần 130 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân tặng quà chúc mừng các đại biểu tôn giáo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo, dân tộc vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; mong muốn trong năm 2018, các vị chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục cùng với nhân dân Tây Ninh hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh phát động, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh.

Các đại biểu cũng đã được nghe lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh thông báo kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề, hỗ trợ học phí cho học sinh, hỗ trợ y tế,... và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Các tôn giáo có tư cách pháp nhân trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, ổn định; tích cực cùng chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương phấn đấu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Nổi bật trong phong trào này là các tôn giáo vận động chức sắc, tín đồ đóng góp làm đường giao thông nông thôn được hàng chục km, giữ gìn môi trường sạch đẹp, xây nhà đại đoàn kết...; nhiều mô hình bảo trợ xã hội và dạy nghề của tôn giáo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Phật giáo, Công giáo được duy trì thường xuyên và có hiệu quả.

Đầu năm 2017, có 364/364 cơ sở thờ tự trong tỉnh đăng ký xây dựng “Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”, qua bình xét có 358 cơ sở được công nhận “Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao những phần quà Tết cho các đại biểu dân tộc thiểu số, các vị chức sắc tôn giáo, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Bình Nguyên