Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. 

Cập nhật ngày: 12/10/2018 - 08:09

BTNO - Ngày 11.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 – 15.10.2018).

Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Minh Triều – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.

Phát biểu ôn lại truyền thống của ngành, ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định sức mạnh của cách mạng nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu hằng ngày của Đảng và công tác dân vận được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.  

Ngày 15.10.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận, đăng trên báo Sự thật, nội dung bài báo được coi là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Chính vì vậy, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15.10 hằng năm làm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là ngày Dân vận của cả nước.

Thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh có nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước nâng lên rõ nét, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Nhiều mô hình được thực hiện như “chính quyền của nhân dân”, “phường, xã vì dân”, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được thực hiện tốt từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp.   

Nhờ làm tốt mô hình Dân vận khéo và thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều người đã tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng; nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện cho địa phương thực hiện các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững.    

Nhân buổi họp mặt, Ban Dân vận Trung ương đã tặng 14 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cán bộ có nhiều cống hiến trong công tác dân vận của Đảng thời gian qua.

Phương Thảo