Huyện Gò Dầu tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo

Cập nhật ngày: 02/04/2010 - 06:00

Phòng Nội vụ huyện Gò Dầu phối hợp với Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, từ ngày 30.3 -2.4.2010. Có 90  người là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo ở các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn và các ấp  trong huyện tham dự.

Huyện Gò Dầu tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo

Các học viên ở huyện Gò Dầu đang dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tôn giáo.

Qua 4 ngày dự lớp, các học viên được nghe ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày 4 chuyên đề: Quan điểm đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Đặc điểm từng tôn giáo; Nội dung quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật hiện hành; Công tác an ninh về tôn giáo.

Được biết, đây là lớp thứ hai của huyện Gò Dầu. Trước đó, từ ngày 23-26.3.2010, huyện cũng đã mở một lớp bồi  dưỡng kiến thức tôn giáo với 70 học viên tham dự.

D.H