Chuyển đổi số thuê bao di động:

Khách hàng có thể không phải ra ngân hàng 

Cập nhật ngày: 14/09/2018 - 07:40

BTNO - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị này đã xem xét ảnh hưởng của việc chuyển đổi số thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông di động và đề ra các biện pháp hỗ trợ việc chuyển đổi trong ngành ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Kiên Long- Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp với lộ trình chuyển đổi theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông di động.

Chủ động xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp, tính đến các giải pháp ứng dụng công nghệ, điện tử (như các công cụ để khách hàng đăng ký thay đổi thông tin số điện thoại qua website, Internet-Banking, Mobile-Banking, SMS-Banking,...) đảm bảo thuận tiện cho khách hàng.

Các ngân hàng phải thực hiện chuyển đổi dữ liệu (phần mã mạng trong số thuê bao di động 11 số) do thông tin số thuê bao di động 11 số của khách hàng đang được lưu trữ trong hồ sơ sử dụng dịch vụ của khách hàng tại các ngân hàng.

Truyền thông, hướng dẫn khách hàng và triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, liên tục các hoạt động dịch vụ ngân hàng.

Thái Thành