Tây Ninh:

Khảo sát nhu cầu dự án “Tiếp cận cho mọi người” giai đoạn 2017- 2022 

Cập nhật ngày: 14/11/2017 - 18:29

BTNO - Ngày 14.11, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thực hiện khảo sát nhu cầu đầu vào của dự án “Tiếp cận cho mọi người” đối với người khuyết tật tại phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh).

Đây là đơn vị được phỏng vấn khảo sát đầu tiên trong số 3 đơn vị thụ hưởng dự án, gồm phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh), xã Long Thành Bắc (Hoà Thành) và Đồng Khởi (Châu Thành).

Đại diện của DRD phỏng vấn người khuyết tật ở phường Ninh Sơn.

Hoạt động này nằm trong dự án “Tiếp cận cho mọi người” đối với người khuyết tật giai đoạn 2017- 2022 tại Tây Ninh, nhằm khảo sát nhu cầu đầu vào của dự án đối với người khuyết tật trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện Hoà Thành, Châu Thành.

Tại mỗi đơn vị, tổ chức DRD chọn phỏng vấn 31 người khuyết tật và 8 cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường và huyện, thành phố. Nội dung phỏng vấn khảo sát đối với người khuyết tật về những thuận lợi, khó khăn trong tiếp cận các công trình công cộng; nhu cầu, khả năng tham gia nhóm, câu lạc bộ riêng của người khuyết tật do các địa phương tổ chức theo quy định của Luật Người khuyết tật.

Đối với cán bộ lãnh đạo, phỏng vấn khảo sát về sự hoà nhập với xã hội và quyền bình đẳng của người khuyết tật; tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ người khuyết tật như bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo, trợ cấp xã hội; sự tiếp cận các công trình công cộng và thành lập nhóm, câu lạc bộ riêng của người khuyết tật...

Tấn Đạt