Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổng kết phong trào thi đua năm 2017 

Cập nhật ngày: 06/03/2018 - 08:42

BTNO - Ngày 5.3, Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Ông Bùi Công Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối trưởng năm 2017 chủ trì hội nghị.

Chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2018 sang Sở Nội vụ

Năm 2017, hưởng ứng phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp đã  ký kết giao ước thi đua với các nội dung cụ thể và triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, các thành viên trong Khối đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường và củng cố mối quan hệ công tác giữa các cơ quan trong Khối.

Ngoài ra, các thành viên còn tích cực tham gia những phong trào thi đua do bộ, ngành trung ương và các tổ chức khác phát động.

Trên cơ sở biểu điểm thi đua và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, Khối trưởng tiến hành phúc tra, thẩm định và tổ chức họp các đơn vị thành viên trong khối, thống nhất số điểm, xếp hạng thi đua.

Kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt điểm tuyệt đối và được xếp hạng nhất, Văn phòng UBND tỉnh xếp hạng nhì, Sở Tư pháp xếp hạng ba.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn thừa nhận, một vài tiêu chí trong bảng điểm thi đua của khối chưa cụ thể, còn gây nhiều tranh luận trong quá trình chấm điểm. Việc quy định điểm cộng, điểm trừ còn chưa khoa học, chưa lường hết được các trường hợp phát sinh trong thực tế.

Sở Nội vụ - Khối trưởng năm 2018 đã phát động phong trào thi đua chung của khối với 9 nội dung, trong đó cam kết phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm của từng đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát động và thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Thái Thành