Xã hội   Giáo dục

Không cấm giáo viên làm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Cập nhật ngày: 25/10/2017 - 12:37

BTNO - Sở GD&ĐT Tây Ninh vừa ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện sáng kiến, đề tài nghiên cứu trong ngành giáo dục, trong đó loại bỏ đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Giờ học ở lớp học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại huyện Dương Minh Châu.

Theo nội dung công văn của Sở, năm học này, để phục vụ công tác thi đua khen thưởng, toàn ngành Giáo dục chỉ thực hiện đối với sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học, không thực hiện đối với đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Văn bản của Sở cũng quy định, hướng dẫn chi tiết việc thực sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, công văn vừa ban hành liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể, các sáng kiến (bỏ cụm từ kinh nghiệm) hoặc nghiên cứu khoa học được thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, điều này liên quan đến việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại các sáng kiến, công trình nghiên cứu để xếp hạng thi đua dành cho viên chức, công chức nói chung.

Để đảm bảo tính thống nhất, ngành Giáo dục không thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, vì đây là một lĩnh vực rất riêng, có tính đặc thù, khu biệt.

Mặc dù đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng không còn trong danh mục các loại đề tài để tham gia nghiên cứu khoa học dự thi cấp tỉnh nhưng giáo viên vẫn hoàn toàn có quyền nghiên cứu và áp dụng tại trường, tại lớp học mình đang phụ trách.

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chương trình nằm trong dự án Việt Nam- Vương quốc Bỉ (EU) được triển khai từ sau năm học 2010- 2011 cho đến nay. Hoạt động khoa học này thay thế cho phong trào làm sáng kiến kinh nghiệm đã tồn tại hàng chục năm trước đó.

Đ.V.T