Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ Tham mưu Quân khu 7:

Kiểm tra kết quả huấn luyện tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 23/05/2019 - 13:45

BTNO - Ngày 22.5, Đại tá Vũ Thanh Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn 1 và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 tại Sư đoàn 5.

Đại tá Vũ Thanh Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn 1 và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 tại Sư đoàn 5.

Theo báo cáo của Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Đơn vị đã tổ chức lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt, phát huy tốt dân chủ trong mọi hoạt động, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được giữ vững, chủ động, tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2019, Sư đoàn tổ chức tiếp nhận và huấn luyện tổng số 3.205 chiến sĩ mới; điều chỉnh biên chế kịp thời theo các đối tượng ở các đơn vị để bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực hàng ngày, trong tuần; tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình đã được phê duyệt; quân số tham gia huấn luyện bảo đảm tốt.

Kiểm tra nội dung Trung đội trưởng huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người có súng.

Đơn vị duy trì ôn luyện, luyện tập nghiêm túc chú trọng vào huấn luyện động tác cơ bản cho từng chiến sĩ, chấp hành nghiêm kỷ luật trên thao trường.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Vũ Thanh Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đánh giá cao Sư đoàn 5 đã làm tốt trong huấn luyện giai đoạn 1 và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019; đồng thời bảo đảm, phục vụ cho Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị; phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và theo dõi, nắm tình hình tháng đầu huấn luyện tại Sư đoàn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Lê Thuận