Hội thảo chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây dứa Queen

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai thực hiện 3 mô hình trồng dứa giống Queen trên nền đất đen và đất cát pha tại các xã Thạnh Bắc, Thạnh Bình và Thạnh Tây (huyện Tân Biên) với năng suất bình quân từ 35-45 tấn/ha/vụ.