Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường

Hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn ra phổ biến, gây cản trở lưu thông.