Tân Bình: Trao vốn hỗ trợ nông dân

Tổng nguồn vốn giải ngân đợt này là 145 triệu đồng, dành cho dự án chăn nuôi gà thả vườn.