Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thu hồi đất tại huyện Dương Minh Châu

Chiều 15.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Mai Văn Hải- Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Dương Minh Châu về tình hình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 6.2019.