Không tăng trưởng bằng mọi giá

Tại Diễn đàn kinh tế VN 2017 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 27-6, nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng không nên khai thác tài nguyên để đạt chỉ tiêu tăng trưởng, bởi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về thị trường.