Từ mô hình HTX dịch vụ hỗ trợ tiến tới mô hình HTX quản lý tập trung

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 hợp tác xã (HTX) vận tải đường bộ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá, được Sở Giao thông - Vận tải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các HTX này thu hút khoảng 4.500 thành viên tham gia và trên 5.000 phương tiện vận tải đường bộ.