Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống vật nuôi

Tất cả heo và bò đực giống đạt chất lượng đều được đeo thẻ tai theo dõi; con giống phải đạt tiêu chuẩn chất lượng yêu cầu mới được cung cấp dịch vụ phối giống...