Co.opmart Tây Ninh hưởng ứng giờ trái đất năm 2017

Mời khách hàng cùng tham gia thực hiện “Tắt đèn 1 giờ” là việc làm thiết thực hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017 được Siêu thị Co.opmart Tây Ninh tổ chức vào tối 25.3