Vietnam Airlines đạt lợi nhuận trước thuế 1.650 tỷ đồng trong 6 tháng

Nhờ chủ động điều chỉnh tải cung ứng theo sát nhu cầu của thị trường, Vietnam Airlines đã giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ, nâng cao hệ số sử dụng ghế ở mức 80,3%.