Đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn phát triển nông nghiệp

Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. Hiện nay, vốn đầu tư của các hộ nông dân được tập trung vào mở rộng quy mô sản xuất hàng hoá theo mô hình trang trại. Tiềm năng của nguồn vốn này là rất lớn.