Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023

Sáng nay 18.7, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.