Cần được làm rõ, xử lý đúng quy định

Hầu như toàn bộ người lao động ở đây phải sống trong môi trường đầy bụi than đá và bụi khói của doanh nghiệp kề bên. Nếu chúng tôi mặc áo sáng màu thì chỉ sau vài tiếng, áo lốm đốm bụi than đá. Toàn bộ khu vực sản xuất như sân, nhà xưởng, bàn làm việc và kể cả nhà ăn... đều nhiễm bụi.