Đầu tư xây dựng chợ ấp 5 xã Bàu Đồn

Đầu tư xây dựng chợ ấp 5 theo hướng xã hội hóa giúp giải quyết những hạn chế của việc buôn bán nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân địa phương.