Thêm cơ hội quảng bá thương hiệu

UBND tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) đã thống nhất ký thoả thuận hợp tác vào ngày 19.4.2019 tại Tây Ninh với nhiều nội dung quan trọng.