Khẳng định chất lượng, thương hiệu đặc sản địa phương

Những hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng hoá không an toàn, sản phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ hạn sử dụng, không đăng ký chất lượng... đã và đang làm ảnh hưởng đến những sản phẩm đặc sản của tỉnh.