Nhà đất bị thổi giá 70%, TP HCM yêu cầu công an vào cuộc

Nhận định giá nhà đất đang bị thổi phồng, thành phố yêu cầu điều tra những người cung cấp thông tin sai lệch để đầu cơ.