Tây Ninh có 2 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2017 cho 73 doanh nghiệp, trong đó 15 doanh nghiệp đạt giải Vàng và 58 doanh nghiệp đạt giải Bạc.