Bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường đang thi công

Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu phải lập phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động trong suốt quá trình thi công; vá các chỗ hư hỏng; ban gạt lề đường, bảo đảm không để đọng nước làm thu hẹp phần mặt đường xe chạy.