Xăng giảm giá liên tục, hàng hóa và dịch vụ vận tải vẫn

Trong khi giá xăng có sự điều chỉnh thì giá cả các mặt hàng tiêu dùng và cước vận tải vẫn giữ nguyên.