Khởi nghiệp từ nghề may gia công

Ông Lượt kể, trước đây ông là viên chức, nhưng do cuộc sống gia đình gặp khó khăn nên xin nghỉ việc. Về nhà, vợ chồng ông nhận may gia công quần áo rồi sau đó là thú nhồi bông cho một cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây hơn 5 năm, vợ chồng ông mua nguyên liệu về và tự làm thú nhồi bông để bán.