Phạt cửa hàng Con Cưng vì kinh doanh nhiều mặt hàng không ghi xuất xứ hàng hóa

Đội Quản lý thị trường số 3 quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với hành vi không ghi xuất xứ hàng hóa của Cửa hàng Con Cưng ở Hoà Thành.