Sắp ra mắt toa xe lửa có phòng VIP cho 2 người

Đây là lần đầu tiên dịch vụ phòng VIP được triển khai trên toa xe của đường sắt Việt Nam.