“Hiện trạng và tiềm năng nông nghiệp”

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân với chủ đề “Hiện trạng và tiềm năng nông nghiệp”.