Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông được khởi công vào năm 2018, theo dự kiến hoàn thành vào năm 2022.