Vay tiền mua VLXD trả góp, cần tính toán thiệt hơn

Người nào muốn mua VLXD trả góp thì làm thủ tục vay, công ty tài chính cho vay sẽ đứng ra trả số tiền mua vật tư.