Giám sát chặt chẽ việc cải tạo phục hồi môi trường của Công ty Fico Tây Ninh

Vừa qua, cử tri xã Tân Hoà, huyện Tân Châu kiến nghị ngành chức năng sớm làm việc, yêu cầu nhà máy xi măng Fico sau khi khai thác khoáng sản, có biện pháp phục hồi môi trường theo đề án cam kết bảo vệ môi trường.