Châu Thành: Hàng chục hecta lúa chờ nước

Từ nửa tháng qua, khoảng 50 ha lúa của người dân ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành trong tình trạng thiếu nước tưới.