Bãi bỏ quy chế mua, bán hàng hóa miễn thuế tại Khu thương mại- công nghiệp Mộc Bài

Quyết định bãi bỏ quy chế mua, bán hàng hóa miễn thuế tại Khu thương mại – công nghiệp Mộc Bài có hiệu lực từ ngày 19.7.2018.