Nhan nhản tệ “xem bói online”

Gần đây, xem bói online thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Thực tế cho thấy, lợi ích chưa thấy đâu nhưng đã thể hiện, mê tín dị đoan. Chưa kể, người xem bói online còn phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân rất cao.