Sắp có quy định cụ thể

Việc nhiều người dân xây nhà nuôi chim yến, trong những khu vực đô thị như thành phố Tây Ninh, huyện Hoà Thành và một số thị tứ của các huyện trong tỉnh đã nảy sinh nhiều bất cập, nhất là vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và môi trường gây nhiều phiền toái cho người dân...