Khắc phục lưng chừng

Ngày 6.1, Báo Tây Ninh có bài “Lấn cấn trong thi công đường”, phản ánh tồn tại, bất cập trong quá trình thi công một số công trình đường giao thông nội đô Thành phố.