Hướng đến đô thị “đáng sống”

Đến năm 2035, Hoà Thành sẽ trở thành đô thị loại III, có vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh; (vùng trung tâm gồm thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành); trung tâm thương mại, du lịch trên cửa ngõ giao thương giữa vùng ASEAN và vùng thành phố Hồ Chí Minh.