Xử lý nghiêm hoạt động cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng diễn biến phức tạp, các cơ sở hoạt động kinh doanh biến tướng từ giải trí thông thường sang cờ bạc trá hình rất tinh vi, khó phát hiện, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.