5 “cần” để “cứu” ngành mía đường

Trước nhiều khó khăn hiện tại và sắp tới, TTC-BH đã kiến nghị đến Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh và cá nhân ĐBQH Huỳnh Thanh Phương một số vấn đề được cho là hệ trọng, có tính quyết định đến ngành mía đường nói chung và tại Tây Ninh nói riêng.