Nở rộ tín dụng “đen”

Ðây là hình thức cho vay nặng lãi, với mức lãi suất gấp nhiều lần mức lãi suất của ngân hàng. Hay nói cách khác, đây là hình thức tín dụng “đen”. Thế nhưng, những dịch vụ như thế này vẫn được công khai quảng cáo, hoạt động.