Chờ nước về, tưới mát những đồng xanh

Những ngày cuối năm 2017, người dân hai huyện Châu Thành và Bến Cầu hân hoan trước thông tin tỉnh chuẩn bị triển khai dự án đầu tư hệ thống thuỷ lợi khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Nguồn nước lành này sẽ góp phần thay da đổi thịt cho hai huyện nghèo vùng biên giới vốn bao đời thuần nông.