Hiệu quả từ mô hình chiết ghép cây nhãn tiêu da bò sang nhãn xuồng cơm ráo

Trường Đông là vùng đất chuyên canh về các loại cây nông nghiệp như nhãn, mì, cao su... mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Tuy nhiên, các loại cây trồng này hiện đang phát triển rất nhiều ở khắp các khu vực trong tỉnh, vì vậy giá cả cũng biến động thất thường.