Ra mắt Tổ hội Nghề nghiệp trồng bưởi da xanh xã Suối Đá

Nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nông dân chuyển đổi cây trồng và phát triển kinh tế gia đình, chiều 21.10, Hội Nông dân xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) đã ra mắt Tổ hội Nghề nghiệp trồng bưởi da xanh tại ấp Phước Bình 2.