Rau màu vụ Đông Xuân thiệt hại do mưa nhiều

Do cơn bão số 9, cộng thêm điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, mùa mưa kéo dài khiến cho việc sản xuất rau màu của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà vườn dự báo năng suất và chất lượng rau màu sẽ giảm mạnh so với những năm trước.