Chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá cây mì

Đó là vấn đề mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khảm lá cây mì của tỉnh đã lưu ý trong cuộc họp với Ban chỉ đạo các huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh vào hôm 15.8.