Gò Dầu: Nguy cơ mất mùa nhãn vì bệnh chổi rồng

Vài năm trở lại đây, nhiều diện tích trồng nhãn ở huyện Gò Dầu liên tục bị nhiễm bệnh chổi rồng và thối gốc, khiến năng suất thu hoạch giảm đáng kể.