Sản xuất lúa theo hướng VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao

Khi tham gia mô hình, nông dân phải thực hiện đúng quy trình VietGAP và ghi chép sổ nhật ký đầy đủ; sử dụng các giống lúa chất lượng cao và có phẩm cấp từ cấp xác nhận trở lên.