Phát triển rừng sản xuất

Rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh hiện có 10.428 ha, được phân bố ở các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng.