Cựu chiến binh thoát nghèo từ mô hình kinh tế tổng hợp

Ra quân trở về địa phương năm 1985, ông Trần Văn Thiên (ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Với nghị lực và sự cần cù, ông Thiên vượt khó đi lên và trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.