Giúp nhà nông thay đổi tập quán sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tây Ninh, trong năm 2019, ngành khuyến nông đã triển khai mô hình thâm canh cây ăn quả trong tỉnh, hiện hỗ trợ 30% vật tư gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các mô hình.