Nông dân thu tiền tỷ từ sầu riêng

Vụ sầu riêng năm 2018, nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng sầu riêng trúng mùa, đồng thời bán được giá. Nhiều hộ ước tính đạt lợi nhuận gần cả tỷ đồng mỗi ha.