Gò Dầu: Tập trung giữ diện tích đất trồng lúa

Giữ vững đất trồng lúa nghiêm ngặt, tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, không phá vỡ kết cấu đất quy hoạch sản xuất, sử dụng hợp lý mặt nước để phát triển thủy sản và chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học... là định hướng phát triển nông nghiệp của huyện Gò Dầu đến năm 2020 và những năm tiếp theo.