Một hướng đi hiệu quả

Theo ông Đặng Thanh Nhân- Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, phương pháp nuôi tôm càng xanh như ông Long đang thực hiện cho hiệu quả khá tích cực, vừa góp phần tiêu diệt loài ốc gây hại cho cây trồng, vừa đem lại lợi nhuận cao.