Từng bước nâng cao chuỗi giá trị nông sản

Ngành nông nghiệp tỉnh đã đề xuất hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối nông sản là một phần trong dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị sản phẩm rau quả và cây ăn trái.