Niên vụ 2017-2018, sản lượng đường trong tỉnh đạt hơn 207 ngàn tấn

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, chế biến mía đường niên vụ 2017-2018 và kế hoạch niên vụ 2018 -2019.