Trên 50% diện tích mì xuống giống vụ Đông Xuân bị nhiễm bệnh khảm lá

Tính đến ngày 5.4, toàn tỉnh Tây Ninh đã xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018 được gần 25.000 ha mì.