Hiệu quả của mô hình cánh đồng lớn thâm canh, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ

Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh triển khai mô hình “Xây dựng cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam” tại xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng.