Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Xã An Bình hiện có nhiều mô hình kinh tế của nông dân phát huy hiệu quả như: trồng nấm bào ngư, trồng dừa xiêm lùn, chăn nuôi dê, tổ liên kết chăn nuôi gà...