Chung tay nâng chất tiêu chí nông thôn mới

Là xã thứ hai của huyện Châu Thành hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015 và được công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào tháng 5 năm 2016, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Bình không ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.