Nông thôn Trảng Bàng ngày càng khởi sắc

Ðến nay, huyện có 4/10 xã đạt 19/19 tiêu chí (TC) xây dựng NTM (An Tịnh, An Hoà, Lộc Hưng và Gia Lộc). Hiện huyện đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Bình Thạnh, để đến cuối năm 2018 đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 10 đến 17 tiêu chí.