Thành phố: Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

UBND Thành phố Tây Ninh vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Mỹ-Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì.