Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), diện mạo nông thôn huyện Trảng Bàng ngày càng khởi sắc. Tính đến nay, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 15,8/19 tiêu chí, tăng 11,3 tiêu chí so với năm 2010. Trong đó có 5 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm 50% số xã của huyện.