Ra mắt HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Lợi Thuận

UBND xã Lợi Thuận vừa tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Lợi Thuận.