Gia cường nhiều cây cầu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số cầu đã xuống cấp, gây trở ngại đến việc đi lại, vận chuyển hàng hoá.