Trảng Bàng: Phấn đấu đến năm 2025 có 3.260 ha đất nông nghiệp tham gia cánh đồng lớn

Đó là kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn (CĐL) giai đoạn 2016-2025 của UBND huyện Trảng Bàng.