Đề nghị bổ sung 5.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới cho 3.500 xã

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã đề nghị Chính phủ bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương từ 4.000 - 5.000 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đưa 3.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.