Xã Cầu Khởi đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26.4, tại xã Cầu Khởi, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng với Đảng ủy, UBND xã Cầu Khởi tổ chức Lễ công bố xã Cầu Khởi đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2018.