Giữ nguyên giá xăng, tăng giá dầu

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định về việc điều chỉnh giá xăng dầu.