'Việt Nam điều hành giá xăng dầu tăng thấp hơn thế giới'

Báo cáo Quốc hội, Chính phủ cho biết, công cụ Quỹ bình ổn đã giúp điều hành giá xăng tăng thấp hơn thế giới trong năm 2019.