Xăng dầu giữ ổn định giá đến hết tháng 3

Liên bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố giá xăng dầu tại phiên điều hành ngày hôm (18/3).