Giá xăng đứng trước áp lực tăng

Nếu không sử dụng nhiều hơn quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng có thể tăng 100-300 đồng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay (20.9), theo tính toán của các doanh nghiệp đầu mối.