Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo:
Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua Dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Mọi người đừng để kẻ địch lợi dụng vào mục đích xấu kích động, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Một kiểu bán hàng “thiếu đạo đức kinh doanh”

Nhiều người bán hàng đã đưa bảng giới thiệu giá cả mặt hàng cần bán để thu hút người tiêu dùng, nhưng khi người tiêu dùng dừng lại mua mới tá hoả ra là giá mà người bán công khai dành cho sản phẩm kém chất lượng, bị hư hỏng.