Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo 

Cập nhật ngày: 13/11/2017 - 19:37

BTNO - Sáng ngày 13.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy phát động nội dung, chỉ tiêu thi đua và quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Cụm thi đua các đơn vị, Ban CHQS huyện/thành phố ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, phong trào thi đua tập trung thực hiện các chỉ tiêu: 100% các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” .
 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ban CHQS các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS Tây Ninh phấn đấu giúp 1 xã trở lên; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có việc làm thiết thực vì người nghèo.

Phấn đấu đến năm 2020 các địa phương do các đơn vị bộ đội giúp đỡ đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm tỷ lệ hộ nghèo, người nghèo; các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tiết kiệm quyên góp hỗ trợ người nghèo; tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ...

Cũng trong lễ phát động, Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12.1972-12.2017).

Sơn Tòng

Từ khóa
Sơn Tòng