Mặt trận- cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân 

Cập nhật ngày: 12/01/2018 - 04:57

BTN - Chiều 11.1, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, khoá IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

DSC_1109.JPG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc  trao bằng khen của UBND tỉnh cho hai tập thể  UBMTTQVN huyện Gò Dầu và huyện Châu Thành.

Đánh giá công tác mặt trận năm 2017, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Đặng Minh Luỹ cho biết, trong năm qua, Mặt trận tỉnh tăng cường công tác phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thông qua xây dựng các quy chế, kế hoạch liên tịch; thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và các nội dung Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong năm, Mặt trận đã kịp thời tập hợp, kiến nghị giải quyết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân theo định kỳ hằng quý. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh; qua đó tạo mối quan hệ chặt chẽ gắn bó giữa chính quyền, Mặt trận và các tôn giáo trong tỉnh.

Ngoài ra, Mặt trận tỉnh và một số huyện đã tổ chức tốt việc họp mặt kiều bào trong tỉnh; tổ chức tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Trong lĩnh vực vận động Quỹ “Vì người nghèo”, các cấp đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vận động được gần 25,5 tỷ đồng, đạt 221,72% chỉ tiêu. Song song đó, tăng cường công tác chăm lo cho người nghèo về nhà ở, phương tiện sản xuất; kịp thời tham mưu hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đánh giá, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức… ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cán bộ Mặt trận ngày càng năng động, trách nhiệm, đã tham mưu, đề xuất kịp thời cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện tốt chính sách công tác tôn giáo, dân tộc, chăm lo đời sống người có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn giáo hội hoạt động đúng pháp luật, tăng cường sự gắn bó giữa đồng bào lương giáo, giữa đạo và đời, qua đó đã làm tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ông Nguyễn Minh Tân đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4.1.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào do Mặt trận phát động; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác dân sinh, nâng cao dân chủ, tiếp tục rà soát nắm chắc thực lực đoàn viên, hội viên để kịp thời củng cố, hướng hoạt động của các tổ chức này từng bước đi vào thực chất. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khoá XI) trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho UBMTTQVN huyện Dương Minh Châu; nhiều tập thể, cá nhân khác được tặng bằng khen của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào năm 2017.

Đức An

Từ khóa
Đức An