Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Hòa Thành:

Năm 2017 dư nợ uỷ thác đạt trên 215 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 08/03/2018 - 10:56

BTN - Năm 2017, Ngân hàng CSXH huyện Hoà Thành đã bám sát chỉ đạo của UBND huyện, nghị quyết Ban đại diện Hội đồng quản trị và phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, từ đó kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng các đối tượng, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.

Ngân hàng CSXH huyện Hoà Thành giải ngân chương trình nước sạch vệ sinh môi trường cho bà con xã điểm xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Tây.

Tổng doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH huyện đạt hơn 69,4 tỷ đồng, với 3.791 lượt hộ vay, trong đó chú trọng cho vay các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Dư nợ uỷ thác cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội huyện đạt trên 215 tỷ đồng- chiếm 99,95% tổng dư nợ, nợ quá hạn là 563 triệu đồng- chiếm 0,26% trên tổng dư nợ uỷ thác.

Trong năm qua, UBND huyện Hoà Thành đã chuyển giao cho NHCSXH huyện nguồn vốn 2,3 tỷ đồng để thực hiện cho vay hai chương trình tín dụng gồm: cho vay giải quyết việc làm (500 triệu đồng) và cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (1,8 tỷ đồng).

Năm 2018, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công tác hoạt động tín dụng; phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động; hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ, huy động vốn được giao.

VÕ LIÊM