Kinh tế   Kinh tế

Năm 2017 Ngân hàng CSXH Châu Thành huy động vốn được gần 300 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 01/03/2018 - 09:09

BTNO - Năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Châu Thành luôn chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngân hàng CSXH Châu Thành giải ngân cho bà con xã Thái Bình trong chương trình nước sạch vệ sinh môi trường.

Tổng nguồn vốn huy động năm qua đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 34%. Việc chi tiêu tín dụng được thực hiện linh hoạt, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, doanh số cho vay hơn 83 tỷ đồng với trên 3 ngàn lượt hộ vay, tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2016. Tổng dư nợ đạt 100% kế hoạch, tăng 13% so với đầu năm.

Cũng trong năn 2017, UBND huyện đã chuyển 200 triệu đồng sang Ngân hàng CSXH, nâng tổng nguồn vốn ủy thác lên 400 triệu đồng, thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Kết quả đã có 35 hộ vay để xây dựng công trình nước sạch- vệ sinh môi trường, tổng dư nợ 400 triệu đồng, đạt 100%.

Ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện cho biết, năm 2018, ngân hàng sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng theo chỉ tiêu được giao, phấn đấu dư nợ tăng bằng mức bình quân chung của tỉnh.

Quang Hà