Kinh tế   Kinh tế

Năm 2018 tăng trưởng tín dụng thấp so cùng kỳ 

Cập nhật ngày: 06/12/2018 - 14:36

BTNO - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NNVN) chi nhánh tỉnh Tây Ninh, năm 2018 đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, thông tư về cơ chế, chính sách của ngành.

Trong năm 2018, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn chấp hành tốt quy định về lãi suất của NHNN Việt Nam, tuân thủ trần lãi suất huy động có kỳ hạn dưới 6 tháng không quá 5,5%/năm. Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định, trong những tháng cuối năm có một số TCTD điều chỉnh tăng nhẹ ở một số kỳ hạn dài.

Hiện nay, đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước huy động mức tối đa là 5,0%/năm, mức phổ biến là 4,5%; đối với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) mức tối đa là 5,5%/năm.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng An Bình chi nhánh huyện Gò Dầu- Ảnh minh hoạ.

Đối với lãi suất huy động có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng mức tối đa là 8,1%/năm (tăng 0,2% so đầu năm), mức phổ biến 6,5%/năm; lãi suất có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên mức tối đa là 8,7% (tăng 0,5% so đầu năm), mức phổ biến 7,0%/năm. Đối với lãi suất cho vay, các TCTD chấp hành nghiêm túc trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định; hiện nay mức lãi suất cho vay ngắn hạn 5 lĩnh vực ưu tiên tối đa là 6,5%/năm (quỹ tín dụng nhân dân 7,5%/năm).

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh, tổng dư nợ cho vay ước đến cuối năm 2018 đạt 49.159 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm (kế hoạch năm 2018 tăng 16%), trong đó dư nợ ngắn hạn ước 31.659 tỷ đồng, chiếm 64,4%/tổng dư nợ, tăng 17,5% so đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước 17.500 tỷ đồng, chiếm 35,6%/tổng dư nợ, tăng 19% so đầu năm.

Năm 2018, mức tăng trưởng tín dụng có thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước, nhưng phù hợp với diễn biến kinh tế của tỉnh và định hướng điều hành chính sách tiền tệ của ngành.

Trong năm, các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tiếp xúc, đối thoại hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện rà soát đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục vay vốn, lãi suất, phí, quy trình… tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay (dư nợ cho vay doanh nghiệp dân doanh tăng 20,2%); vốn tín dụng tiếp tục được hướng vào phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên theo định hướng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, góp phần phát triển nền kinh tế địa phương.

Trong năm, bên cạnh việc tăng trưởng tín dụng, các TCTD thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; tuân thủ đúng nguyên tắc, điều kiện, quy định cấp tín dụng; đồng thời tích cực xử lý nợ xấu bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Ước đến cuối năm 2018 nợ xấu của các TCTD trên địa bàn là 252 tỷ đồng, chiếm 0,51% tổng dư nợ, tăng so với tỷ lệ 0,45% của đầu năm.

10 tháng đầu năm 2018, các NHTM đã xử lý thu hồi 218,8 tỷ đồng nợ xấu, trong đó bán tài sản là 13 tỷ đồng, thỏa thuận khách hàng tự trả là 152 tỷ đồng, xử lý dự phòng rủi ro là 9 tỷ đồng, biện pháp khác 44,8 tỷ đồng...

Chi nhánh tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị, cá nhân trên địa bàn về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động ngoại hối, vàng bạc; xác nhận đăng ký, cấp phép, cấp giấy chứng nhận lĩnh vực ngoại hối, vàng bạc theo đúng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành trên địa bàn. Chỉ đạo và giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp cụ thể của toàn Ngành, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của địa phương và chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Theo Kế hoạch tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng Tây Ninh, năm 2019 vốn huy động tăng 12% so năm 2018; dư nợ tăng 16% so năm 2018; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%.

NHNN chi nhánh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo lĩnh vực, ngành trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ, NHNN và của địa phương; mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT…), nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng...

Thế Nhân