Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

Cập nhật ngày: 01/02/2019 - 19:39

BTNO - Chiều 31.1, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có 39 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc  với 1.810 đảng viên. Năm 2018, các chi bộ, đảng bộ trong khối đã lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy- Ban giám đốc doanh nghiệp- Ban Chấp hành công đoàn, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối ổn định, an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định. Quan tâm xây dựng, củng cố về tổ chức, hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm đã giải thể 4 tổ chức Đảng, thành lập 3 chi bộ cơ sở; kết nạp được 116 đảng viên mới, đạt 128,9% so với nghị quyết nhiệm kỳ, đạt 103,6% so kế hoạch trên giao.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm. Trong năm qua, các doanh nghiệp đã tiết kiệm từ chi phí quản lý hành chính, sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản... với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng.

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng năm 2018 có 7 chi bộ, đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20,58%; 27 chi bộ, đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 72,97%; 190 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (11,06%), 1.717 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (83,69%).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng giấy khen cho các chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn do nhân sự cấp ủy đảng thường xuyên thay đổi; việc tổ chức, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết có lúc còn chậm, chưa tìm ra giải pháp tuyên truyền mang lại hiệu quả cao; chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phân tích nguyên nhân của hạn chế này, Đảng ủy khối Doanh nghiệp cho rằng: Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở một số doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài còn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp nên khó phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy và đảng viên trong thực hiện công tác Đảng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục; sự phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị chưa đạt kết quả theo yêu cầu, nhất là trong công tác phối hợp để phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng chưa đi vào chiều sâu; cán bộ làm công tác kiểm tra đa số là lao động trực tiếp.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề ra mục tiêu trong năm 2019 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo các doanh nghiệp phát huy dân chủ, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và biểu dương kết quả công tác xây dựng Đảng khối Doanh nghiệp đạt được trong năm 2018, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khối đã vượt qua khó khăn để hoàn thàn tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Kết quả đạt được toàn diện hơn, chất lượng các mặt được nâng lên. Kịp thời nắm bắt thông tin để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp…

Hội nghị khen thưởng thành tích năm 2018 cho 7 chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 4 chi, đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng mới và 2 chi, đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ngô Mẫn